Duurzaamheid

Er wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaam geteelde bloembollen. Door consumenten maar ook door de overheid. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en energie.

 

Gewasbeschermingsmiddelen

 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in de afgelopen jaren enorm verminderd, mede onder druk van regelgeving. Het gebruik van chemische middelen wordt met het jaar strakker aan banden gelegd.

 

De spuittechnieken zijn in de afgelopen jaren verbeterd als gevolg van verbeterde spuitdoppen en door toepassing van luchttechnieken. Tegenwoordig wordt dichtbij het gewas gespoten zodat het zo min mogelijk verwaait. Bovendien spuiten telers niet bij veel wind.

 

De laatste jaren wordt op een milieuvriendelijke manier aan ziekte- en onkruibestrijding gewerkt door middel van inundatie.

 

 

Bemesting

 

Vroeger ontstonden na het rooien van bloembollen grote zandvlaktes. Tegenwoordig worden groenbemesters verbouwd, waardoor de bodemstructuurverbeterd. Op die manier hoeft er minder kunstmest gestrooid te worden en minder gewasbescherming. Dat is beter voor de natuur, het milieu én de portemonnee van de kweker.

 

 

Energie

 

Bij een aantal bloembollenbedrijven in de Anna Paulownapolder staan windmolens. Deze windmolens zorgen voor schone energie. De hoogte van de windmolens is echter wel beperkt. Dat houdt verband met de aanvliegroutes voor de luchthaven Kooipunt in Den Helder.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next