Willem van Oosten

Een van de meest succesvolle bloembollenkwekerijen die de Anna Paulownapolder heeft gekend is zonder meer Homan en Van Oosten. Grondlegger van het bedrijf was Willem van Oosten. De ondernemer kwam eind jaren ’20 uit Zuid-Holland naar Breezand om aan de Molenvaart zijn eerste bollen te telen. Hij was een nog ongetrouwde en jonge man. Niet veel later werd een boerderij aan de overzijde van de Molenvaart bemachtigd, de locatie waar nu bloembollenkwekerij Th.A. Pennings is gevestigd.

Willem was de directeur van het bedrijf en zijn broers Dirk en Kees zorgden respectievelijk voor het landwerk en het schuurwerk.

 

Al vrij snel ging Van Oosten samen met exportbedrijf Homan uit de Bollenstreek. Het bleek een succesvolle formule: de bollen gingen rechtstreeks vanaf het land naar de Zuid. Homan en van Oosten bezat een – voor die tijd – enorme lap grond achter het bedrijf, op de hoek van de Zandvaart en Molenvaart. Goede bollengrond, waar voor de vruchtwisseling regelmatig koeien graasden. Voor de gladiolen en soms ook de tulpen werd land in buitengebieden gehuurd.

Handelsgeest
Het succes van Homan en Van Oosten was hoofdzakelijk te danken aan de ondernemersgeest van Willem van Oosten. Hij had een grote handelsgeest en durfde dingen te doen. Bovendien was hij zelf een harde werker. ’s Morgens om 5 uur stond hij op het land om het werk van die dag voor te bereiden. Als om 7 uur het personeel kwam, duurde het geen vijf minuten voordat iedereen aan het werk was. In drukke tijden had Homan en van Oosten 40 man personeel aan de gang. Bussen met bollenpelsters kwamen er werken. Willem was een strenge baas - drie keer te laat betekende voor werknemers vertrekken - maar ook heel sociaal. Had je 't moeilijk en kon je geen eten kopen, bracht Willem een zak aardappels.


Een jaar voordat de teeltbewijzen werden afgeschaft, zijn Homan en van Oosten opgesplitst. Later hebben de zoons van Willem – Jan en Wil – het bedrijf voortgezet, maar helaas is de kwekerij ten ziele gegaan.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next