Toekomst


Hoe ziet de toekomst van de bloembollenteelt in de Anna Paulownapolder eruit? Dit is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste factoren vindt u hieronder.

Afzetmogelijkheden

De belangrijkste factor voor de toekomst van de bloembollenteelt is de ontwikkeling van de marktvraag. Deze is afhankelijk van:

 • Economische groei
 • Wisselkoers euro en dollar
 • Consumententrends
   

Lees meer...

Concurrentie andere bloembollenteeltgebieden

Zowel in het binnenland als in het buitenland worden steeds meer bloembollen geteeld.

 

Lees meer...

Ruimtelijke druk

Een bedreiging voor de bloembollenteelt in de Anna Paulownapolder vormt de ruimtelijke druk. Hierdoor kan er op termijn een grondtekort ontstaan. De toenemende vraag naar grond komt uit verschillende kanten.

 

Lees meer...

Arbeidspotentieel

Medewerkers uit het buitenland

 

Ondanks de mechanisering blijven medewerkers van onschatbaar belang. Vooral bij de oogst en verwerking van bloembollen moeten vele mensen worden ingezet om het werk gedaan te krijgen. Door afname van de bevolkingsgroei en door vergrijzing, wordt het steeds moeilijker om goed personeel in de landbouwsector te krijgen. Een gedeelte van het werk wordt daarom uitbesteed.

 

Lees meer...

Mondiale opwarming

Verzilting

 

Klimaatmodellen voorspellen een mondiale opwarming en extremere weersomstandigheden. Het is mogelijk dat het Noordelijk Zandgebied te maken krijgt met toenemende verzilting (zout worden) van grond- en oppervlaktewater. Verzilting is iets waar bollen zeer gevoelig voor zijn. Het van oudsher aanwezige zoute water in de diepe grondlagen wordt omhoog gestuwd door het hoogteverschil tussen zeespiegel en het lage land, als gevolg van een stijgende zeespiegel ten opzichte van NAP.

 

Lees meer...

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next