Ontwikkelingen


Bedrijven

 

Met alle ontwikkelingen die zich de afgelopen eeuw hebben afgespeeld in de bloembollensector, kunt u zich voorstellen dat een bedrijf van nu niet meer te vergelijken is met dat van 100 jaar geleden. De bollenkwekers in de Anna Paulownapolder hebben nogal wat meegemaakt. In het kader van het 100-jarig jubileum interviewde het vakblad BloembollenVisie verschillende typisch Polderse bedrijven hierover.

 


De serie artikelen begint met een bedrijf waar de vierde (en alweer bijna de vijfde) generatie aan het roer staat: Kapiteyn BV. De eigenaren vertellen over hoe hun voorouders ooit begonnen zijn, hoe het bedrijf zich verder ontwikkelt heeft en wat Anna Paulowna als bollenteeltgebied bijzonder maakt. Van den Berg Hytuna en H.G.M. Huyg deden hetzelfde als zijnde een driegeneratie- en een tweegeneratiebedrijf. Binnenkort volgt het laatste artikel met Jacco Schurer, een recent opgestart bedrijf. 

Ga naar:

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next