Onderwijs & Onderzoek


Bloembollenonderwijs en bloembollenonderzoek hebben de nodige aandacht in de Anna Paulownapolder. Er is in de loop der jaren veel kennis opgedaan over teelt, onkruid- en ziektebestrijding, alsmede techniek en bedrijfsvoering in de bloembollenteelt.

Tuinbouwvoorlichting

 

Start tuinbouwvoorlichting

 

In 1941 werd J.N. de Winkel eerste assistent Tuinbouwvoorlichting in het Noordelijk Zandgebied. Zijn taak was het geven van voorlichting. De advisering richtte zich op bemesting en ziektebestrijding.

 

 

Lees meer...

Tuinbouwvakschool

 

Oprichting

 

In 1942 startte L.F. Schlam met tuinbouwcursussen in de Anna Paulownapolder. Al snel had hij 3 klassen vol. Een jaar later, in 1943, werd de Tuinbouwvakschool opgericht. Deze school was bedoeld voor leerlingen van middelbare scholen. De leerlingen konden er hun vakkennis vergroten. Vrijstelling van uitzending naar Nazi-Duitsland speelde ook mee.

 

Lees meer...

Proeftuin Breezand

 

Start in 1943

 

Met de komst van de Tuinbouwvakschool in 1943, werd de Proeftuin Breezand gestart. Het is jarenlang een belangrijke plek geweest voor bloembollenonderzoek in het Noordelijk Zandgebied. De Proeftuin was 5 are groot. Financiële steun voor de oprichting kwam van leden van de KAVB, het CBC en de gemeente Anna Paulowna. Vanwege de noodzakelijke vruchtwisseling rouleerde de Proeftuin over het bedrijf van Ruysenaars op de hoek Zandvaart-Molenvaart en het land van Preyde, ook gelegen aan de Molenvaart.

Lees meer...

Lagere Tuinbouwschool

 

Oprichting

 

Vanaf 1953 konden jongeren na de lagere school verder leren op de Lagere Tuinbouwschool. De eerste plannen voor de oprichting van deze school komen uit 1947. Toen waren er echter te weinig leerlingen.

 

Lees meer...

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next